G Scale Shop
   Shima Models
    1:20.3 2-Bay Steel Hopper (ファインスケール)


    ※カプラーがボディーマウントのため急カーブは通過できません。
     (メーカー推奨R800以上)
     軸箱蓋も開閉します。

    
    #88995 2-Bay Steel Hopper アンデコ 
在庫なし    
    #88996 2-Bay Steel Hopper MIDWEST QUARRY & MINING 
在庫なし    
    #88997 2-Bay Steel Hopper EBT 
在庫1台    
    #88998 2-Bay Steel Hopper D&RGW 在庫なし