G Scale Shop

  Shima Models


  40f Qurd Hopper

         
    #17604 40f Qurd Hopper SOUTHERN 在庫なし   
    #17610 40f Qurd Hopper READING  在庫あり         
    #17612 40f Qurd Hopper B&O 在庫なし   
    #17614 40f Qurd Hopper PRR 在庫なし         
    #17618 40f Qurd Hopper CSX 在庫なし   
    #17620 40f Qurd Hopper NYC 在庫1台         
    #17622 40f Qurd Hopper C&O 在庫なし   
    #17647 40f Qurd Hopper SEABOARD 在庫1台
  
    #17648 40f Qurd Hopper B&O 在庫なし